EEN DUURZAME EVENWICHTIGE ORGANISATIE CREËREN?

AANGENAAM. WIJ ZIJN NEW HUMAN MANAGEMENT

Zelf werken met CADT® en RAPP®? Lees hier meer over onze opleidingen

Onrust of negativiteit binnen uw organisatie duurzaam aanpakken?
AANGENAAM. WIJ ZIJN NEW HUMAN MANAGEMENT

Heeft u te maken met:
– Ongewenst (seksueel) gedrag van leidinggevenden of medewerkers?
– Hoog (ziekte)verzuim als gevolg van Corona of andere oorzaken?
– Leidinggevenden die werken vanuit macht, onzekerheid of “oud denken”?
– Te weinig zicht op de werkelijke interne cultuur en onderstromen?
– Groot verloop van, of zoektocht naar, passend personeel?
– Ontevredenheid of onrust onder personeel of management?

New Human Management biedt een bewezen en onderbouwde aanpak. Professioneel, veilig, duurzaam, pragmatisch en resultaatgericht.

Ethiek en compliance: heeft u er oog voor binnen uw organisatie?

WIJ  DELEN GRAAG ONZE ERVARINGEN EN EXPERTISE 

Veel organisaties zijn zich onvoldoende bewust van de zogenoemde “schaduw” van hun organisatie. Het gaat hierbij om gedrag in organisaties dat problematisch
en  niet wenselijk is en dat een
destructieve invloed heeft op de cultuur en de mate van inclusiviteit, diversiteit en veiligheid. Hoe gaan mensen met zichzelf, met
elkaar en
met de materiële en immateriële bedrijfsonderdelen om?

Organisaties spelen veelal met vragen als:
–  Hoe kunnen we een gezond werkklimaat organiseren waarmee inclusiviteit, diversiteit en een gezonde,
   veilige cultuur de basis
vormt?
– Hoe kunnen we zorgen voor gezonde grenzen in interpersoonlijk contact binnen onze organisatie?
– Welke vormen van gedrag in organisaties zijn ontoelaatbaar?
– Wat zorgt ervoor dat dit gedrag ontstaat?
– Hoe kunnen we hier op een professionele manier mee omgaan?
– Wat kunnen we doen om dit zoveel mogelijk te voorkomen?

NHM doet onderzoek met u naar deze thema’s en biedt professionele begeleiding in uw zoektocht naar een inclusieve, diverse, veilige en duurzame organisatie.

Bent u geïnteresseerd in een lezing over destructief gedrag in organisaties? Vraagt u zich af hoe u om kunt gaan met interpersoonlijke grenzen? Of met gedragingen die ontoelaatbaar zijn? Bent ook ook op zoek naar een inclusieve, diverse, veilige en duurzame organisatie?

Neem dan contact met ons op!

Onze toegevoegde waarde?

SUPPORT EN BEGELEIDING DIE ENERGIE GEEFT, DUURZAAM EN ANDERS IS!

Organisaties zijn per definitie in beweging en er is veelal sprake van dynamiek in positieve en negatieve zin. Uit onderzoek blijkt dat de voornaamste problemen van bedrijven te maken hebben met menselijke aspecten, zoals conflicten, gespannen werksituaties, ziekte en verzuim, onprettige werksfeer, niet lekker lopende samenwerkingen enzovoorts. Deze problemen worden naar onze mening foutief aangepakt. Waarom? Oplossingen voor problemen worden veelal gezocht in het aanscherpen van procedures, structuren, regels, aansturing, beoordelingen en penalties. Ons gedrag wordt echter voor 90% bepaald vanuit ons onbewuste. Wanneer organisaties echt duurzaam problemen willen aanpakken, zal naar deze 90% van het onbewuste gedrag gekeken moeten worden. Alleen zó wordt voorkomen dat de focus (op cognitieve wijze) op de zichtbare 10% blijft hangen. Dit onbewuste vormt een bron van creativiteit en inspiratie en brengt oplossingen die voorheen niet mogelijk waren. New Human Management is hierin gespecialiseerd en kan bij deze fundamentele verbeteringen de juiste support en begeleiding bieden.

Een unieke holistische aanpak met resultaat!

Staat er een reorganisatie aan te komen, staan er interne veranderingen op stapel, dient er personeel geworven te worden, staat de winstgevendheid onder druk? Is er sprake van bovenmatig ziekteverzuim, interne onrust, een onveilige of onprettige werksfeer, achterblijvende resultaten, groot personeelsverloop, negatieve geluiden, onderlinge spanningen, (management)teams die niet lekker draaien of mensen die lijnrecht tegenover elkaar staan?

Dan biedt New Human Management een unieke holistische aanpak die voor duurzaam resultaat kan zorgen. Holistisch, omdat wij het bedrijfskundige met dieptepsychologie combineren. Praktisch, pragmatisch en concreet.

ONDERZOEK EN WETENSCHAP IS ONZE BASIS

Wij gebruiken modellen, concepten en instrumenten die gebaseerd zijn op 40 jaar onderzoek naar mens en organisatie door Prof. Dr. Harry A. J. Rump MEd (Deventer, 1946 – Vera, Almería Spanje, 2021). Hij was een toonaangevende vooruitstrevende Nederlandse dieptepsycholoog, analytisch therapeut, auteur, consultant en docent. Hij ontwikkelde de Analytische Therapie: een complete dieptepsychologische therapielijn in de traditie van Freud en Jung met een aantal belangrijke conceptuele en methodologische toevoegingen. New Human Management is opgericht samen met Harry Rump om zo voor een bredere doelgroep toegankelijk en toepasbaar te zijn.
Naast aandacht voor de gangbare bedrijfskundige thema’s (zoals strategie, structuur, financiële organisatie en leiderschap) hebben we ook veel aandacht voor de natuur, het onbewuste, de onderstroom van de organisatie en de persoonlijke ontwikkeling van mensen. We gebruiken unieke bedrijfskundige en psychologische concepten en instrumenten waarmee we bijdragen aan de integratie van de natuur, cultuur en structuur van organisaties en de duurzame ontwikkeling van mensen.