Inschrijfformulier Training: Effectief omgaan met grensoverschrijdend gedrag
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Naam
Postcode, woonplaats
Hierbij meld ik mij aan voor de
Allgemeine Bedingungen und Konditionen
Betaling na ontvangst van de factuur die u wordt toegezonden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst van uw aanmelding. Door ondertekening van dit formulier, verklaar ik mij bekend met de voorwaarden t.a.v. deelname, annulering en betalingsverplichting van de opleiding.

Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de accreditatie 50% van het studiegeld, daarna is het volledige bedrag verschuldigd. New Human Management b.v. kan niet worden verplicht tot gehele of gedeeltelijke restitutie van reeds overgemaakte studiegelden. De eventuele kosten van invordering komen te allen tijde voor rekening van de inschrijver.

Betalingsvoorwaarden
Bij niet tijdige betaling volgt een herinnering. Met vermelding dat indien het verschuldigde bedrag niet binnen veertien dagen wordt voldaan een aanmaning zal volgen waarin het verschuldigde bedrag met € 15,00 administratiekosten zal worden verhoogd. Bij een tweede aanmaning wordt het reeds verhoogde bedrag opnieuw met € 15,00 vermeerderd. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen. Bij een derde aanmaning wordt het reeds tweemaal verhoogde bedrag opnieuw met € 15,00 vermeerderd. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen. Indien na een derde aanmaning geen betaling van het verschuldigde bedrag heeft plaatsgevonden wordt de vordering uit handen gegeven.