International tätige Organisationen

Internationaal actieve organisaties groeien veelal bovengemiddeld snel en zijn innovatief, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Dit is positief maar brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. Samenwerken met collega’s uit verschillende landen kan lastig zijn en leidt veelvuldig tot conflicten, fouten, onveiligheid en negativiteit. Wij kennen legio exemplarische voorbeelden: tussen teams of afdelingen met mensen op verschillende vestigingen, een direct leidinggevende gestationeerd in een ander land, afgedreven sales organisaties in het buitenland en ga zo maar door. Internationaal actieve organisaties kennen vaak complexe organisatorische vraagstukken.

Veelal, zo merken wij, worden complicaties gewijd aan cultuurverschillen tussen landen. Dit is echter maar ten dele de oorzaak: het onzichtbare onbewuste van individuen, verschillen in organisatiecultuur en-natuur alsook de match hiertussen spelen een cruciale rol.

 

Samen internationaal  binden, boeien en laten groeien?

Personeel dat matcht met de organisatiecultuur en -natuur, dat in internationale teams kan samenwerken, talenten ontplooit en ook nog eens voor langere tijd verbonden blijft, vraagt om een passende aanpak.

Voor wie is dit interessant?

Voor iedere organisatie (publiek of privaat) die in meerdere landen actief is.

Vragen die wij zoal ontvangen?

Een aantal voorbeelden van vragen van internationaal actieve organisaties die wij ontvangen hebben:

 • Hoe kunnen we de juiste teams samenstellen in een internationale context?
 • Hoe kunnen we een gemeenschappelijk DNA bewaken en doorontwikkelen
  passend bij de landen waarin we gevestigd zijn?
 • Hoe kunnen we Internationaal optimaal samenwerken?
 • Past een specifieke cultuur van een land wel bij onze organisatie?
 • Hoe vinden we een optimale verhouding tussen centralisatie en decentralisatie?
 • Hoe laat je een vestiging in het buitenland op     een verantwoorde wijze groeien?
 • Hoe kunnen we internationale culturele verschillen optimaal benutten in
  ontwikkeling van leiderschap?
 • Hoe kunnen onze koers vasthouden terwijl we internationaal groeien?
 • Hoe behoud ik mijn religieuze identiteit in de ontwikkeling van mijn organisatie?

NHM heeft hiervoor diverse tools en interventies voorhanden en helpt zo bij het duurzaam verbinden van passende professionals aan internationaal actieve organisaties.