M&A-Akteure (Fusionen und Übernahmen)

Volgens een recent rapport van Harvard Business Review ligt het percentage mislukte fusies en overnames (M&A) maar liefst tussen de 70 en 90 procent. Een belangrijke oorzaak is de zeer beperkte aandacht die er gegeven wordt aan de verschillende organisatieculturen en -naturen van de betrokken organisaties.

Samen het slagingspercentage vergroten?

Het is onze ervaring en overtuiging dat het in een vroeg stadium (voorbereidingsfase, pre-DD of DD) in kaart brengen van de verschillen en overeenkomsten van de organisatiecultuur en -natuur de slagingskans significant vergroot. De door ons ontwikkelde instrumenten brengen snel en effectief de natuur en cultuur van een potentiele organisatie in kaart. Natuurlijke kwaliteiten, competenties, drijfveren, valkuilen, probleemgebieden en ontwikkelmogelijkheden worden in een vroeg stadium in beeld gebracht en kunnen meegenomen worden in de verschillende fasen van een M&A traject. 

Voor wie is dit interessant?

Wij bieden diverse tools aan voor een breed scala aan stakeholders in M&A trajecten, zoals:

 • M&A Procesbegeleider en onderhandelaar
 • Bank (financierder)
 • Organisaties die overgenomen worden
 • Organisaties die een overname doen
 • Fuserende organisaties
 • Private equity investeerders
 • Accountantskantoren
 • Aandeelhouder(s)
 • Raad van Commissarissen (RvC)
 • Raad van Toezicht (RvT)
 • Raad van Advies (RvA)

Vragen die wij zoal ontvangen?

Deze zijn zeer divers. Een aantal voorbeelden:

 • Hoe kunnen risico’s bij financieringen zo veel mogelijk beperkt worden door ook de organisatiecultuur en sociale psychologische dimensies van organisaties in waardering mee te nemen?
 • Hoe kunnen fusies en overnames optimaal integreren in onze bestaande activiteiten en daarin ook de natuur en cultuur (valkuilen, kernkwaliteiten en schaduwkanten) van organisaties aan de voorkant in kaart brengen?

‘New Human Management voegt een nieuwe dimensie toe aan de wereld van fusies en overnames en verhoogt de slagingskans’