In een tijd waarin de media volop bericht over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, lijkt het thema van een veilige werkomgeving actueler dan ooit. Het recente artikel op nu.nl, getiteld “Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer: we raken er niet over uitgepraat”, benadrukt de noodzaak van aandacht voor dit onderwerp. In dit stuk kijken we naar de oorzaken van ongewenst gedrag en onderzoeken we hoe organisaties het kunnen voorkomen en aanpakken.

Directeur Christian de Waard van Effectory wijst erop dat ongewenst gedrag altijd heeft bestaan, maar dat er nu meer aandacht voor is in de media. Gelukkig merkt hij op dat deze aandacht positieve veranderingen teweegbrengt. Medewerkers voelen zich steeds veiliger om ongewenst gedrag aan te kaarten, en er is verbetering in de opvolging van klachten.

Een cruciale factor in het voorkomen van ongewenst gedrag is de bedrijfscultuur, zoals werkgeversorganisatie AWVN benadrukt. De verantwoordelijkheid ligt bij de top van de organisatie, en leiderschap speelt hierin een sleutelrol. Leiders moeten zichzelf kritisch afvragen of ze wel een goed voorbeeld zijn. Het straffen van individuen is volgens De Waard niet voldoende; de bedrijfscultuur moet veranderen, en steeds meer organisaties realiseren zich dit.

Een interessant voorbeeld van een sector waarin dit besef al vroeg doordrong, is de vliegbranche. In de jaren zeventig leidde een autoritaire cultuur in de cockpit tot incidenten en ongelukken. Om dit te verbeteren, is een nieuwe omgangsvorm ingevoerd waarbij de gezagvoerder niet alleen de beslissingen neemt. Samenwerking in crewverband wordt gestimuleerd, waarbij het aanspreken en uitdagen van elkaar essentieel is voor veiligheid.

Hoewel hiërarchie niet per definitie negatief is, moet het functioneel zijn, volgens De Waard. Soms is het nodig om duidelijk te maken wie beslissingen neemt in kritieke situaties, wat juist kan bijdragen aan de veiligheid van medewerkers.

Uit onderzoek blijkt dat effectieve communicatie en transparantie belangrijke pijlers zijn voor een goede werkomgeving. Een bedrijf wordt als een goede werkplek beschouwd wanneer er openlijk wordt gecommuniceerd, zowel over successen als moeilijkheden.

In een tijd waarin aandacht voor een veilige werkomgeving onmisbaar is, moeten organisaties zich bewust zijn van de rol die cultuur, leiderschap en communicatie spelen. Alleen door deze elementen te integreren en te blijven verbeteren, kunnen we een werkomgeving creëren waar medewerkers zich veilig, gehoord en gerespecteerd voelen.

bron: nu.nl