Organisations sociales (concernées)

Als veranderingen in de samenleving ergens zichtbaar worden, dan is het bij de maatschappelijke (betrokken) organisaties, zo stelt PWC in onze ogen terecht.
Maatschappelijk betrokken organisaties zijn veelal afhankelijk van gesubsidieerde geldstromen, giften, donaties of contributies. Meer dan ooit is het belangrijk om te werken aan innovatie maar ook een duurzame koers te definiëren. Bij deze koers behoort een congruent type leiderschap (management), maar ook personeel. Maatschappelijk betrokken organisaties zijn van oudsher aantrekkelijke werkgevers, maar in tijden van krapte op de arbeidsmarkt is het des te belangrijker matchende personen aan de organisatie te verbinden die passen bij de organisatiecultuur en -natuur.

Samen de professionele uitvoering duurzaam vormgeven om zo de continuïteit te waarborgen?

Wij kunnen helpen met het integreren van innovatie en een duurzame strategie. Samen werken we aan congruentie in leiderschap en het vinden van de juiste mensen die competenties ontwikkelen die echt bij hun persoonlijkheid passen. Samen helpen we stakeholders te verbinden door gezamenlijke belangen te vinden en te versterken.
We helpen u maatschappelijke betrokkenheid om te zetten naar duurzaam succes.
New Human Management heeft hiervoor passende tools en interventies ontwikkeld en helpt de gestelde doelen waar te maken.

Voor wie is dit interessant?

Maatschappelijke (betrokken) organisaties en haar stakeholders bevinden zich in een breed scala aan sectoren. Een aantal voorbeelden waar de unieke wetenschappelijk onderbouwde en bewezen aanpak van NHM het verschil kan maken:

 • Woningcorporaties
 • Onderwijsinstellingen
 • Welzijnsorganisaties
 • Zorginstellingen
 • Goede doelen organisaties
 • (professionele) Sportverenigingen en -organisaties
 • Aandeelhouder(s)
 • Raad van Commissarissen (RvC)
 • Raad van Toezicht (RvT)
 • Raad van Advies (RvA)

Vragen die wij zoal ontvangen?

Deze zijn zeer divers en raken zowel de interne organisatie alsook de omgeving waarin geopereerd wordt. Een aantal voorbeelden:

 • Hoe kunnen we zorgen voor minder overhead en betere processen?
 • Wat dient er in het primaire proces georganiseerd te worden en wat als ondersteunende diensten?
 • Hoe brengen wij onze toegevoegde waarde over naar subsidieverstrekkers?
 • Hoe kunnen we informatieversnippering voorkomen?
 • Wat is eigenlijk onze echte identiteit (organisatie natuur)?
 • Wat organiseren we centraal en wat decentraal?
 • Wie zijn onze stakeholders, hoe managen we deze en hoe versterken we elkaar?

New Human Management voegt op deze unieke wijze een nieuwe dimensie toe aan de wereld van de maatschappelijke (betrokken) organisaties.