Superviseurs (conseil de surveillance, conseil de surveillance, autorité de surveillance), membres du conseil et directeurs

Governance en toezicht is onderhevig aan maatschappelijke ontwikkelingen die direct invloed hebben op het functioneren van toezichthouders en bestuurders. Het handelen van bestuurders en toezichthouders wordt beïnvloed door maatschappelijke, economische, digitale en ecologische transities. Er worden hoge en nieuwe eisen gesteld aan toezicht. Hoe gaat u om met de spanning tussen vertrouwen, afhankelijkheid en autonomie? Hoe blijft u rolvast? Welk toetsings- of toezichtkader hanteert u? Hoe behoudt u uw reputatie maar blijft u ethisch en authentiek handelen? Hoe voert u zorgvuldige dialogen met alle betrokken stakeholders en gaat u om met paradoxen die hierin ontstaan? Hoe zorgt u voor een evenwichtig team waarin de leden vanuit een natuurlijke kwaliteiten, ervaring en expertise opereren en elkaar aanvullen in plaats van bestrijden? Hoe blijft u bescheiden maar gebruikt u wel uw autoriteit wanneer dit nodig is? Hoe verbindt u alle soms tegengestelde belangen? Wij begrijpen dat er veel uitdagingen kunnen zijn.

Samen de uitdagingen voor toezicht en bestuur omarmen?

Onze aanpak is gebaseerd op ervaring en het gebruik van bewezen, praktische tools en interventies. Samen staan we uw team of u als individu bij om de nieuwe vragen en eisen die er gesteld worden aan toezicht te beantwoorden. Wij helpen u het juiste team samenstellen, inzicht geven in de verhoudingen in het team, zicht krijgen op natuurlijke voorkeuren en expertise gebieden, een balans vinden tussen autonomie en verbondenheid, stakeholders verbinden en managen, zorgvuldige dialoog voeren en bij veel andere thema’s rondom het toezicht op en besturen van uw organisatie.

Voor wie is dit interessant?

Wij bieden diverse tools en interventies aan voor toezichthouders, board members en bestuurders. Onze aanpak is sterk gericht op het gebruiken van bewezen, praktische tools en interactie op een laagdrempelige en positieve wijze. Dit is interessant voor onder andere:

 • Raad van Commissarissen (RvC)
 • Raad van Toezicht (RvT)
 • Raad van Advies (RvA)
 • Bestuurders
 • Directeuren (board members)

Vragen die wij zoal ontvangen?

Vragen gaan veelal over de eigen (team)samenstelling of over de organisatie waarover men toezicht houdt. Een aantal voorbeelden:

 • Hoe vind ik een evenwicht tussen betrokkenheid en professionele distantie?
 • Welke rol past het beste bij de verschillende leden van het team?
 • Hoe stel ik het juiste team samen waarbij we elkaar aanvullen en ook kunnen verbinden?
 • Hoe ga ik om met de dynamiek tussen commissaris, bestuurder en stakeholders?
 • Hoe kan ik als Raad van toezicht werken aan permanente eigen ontwikkeling van teamleden individueel en als team?
 • Hoe krijgen we snel inzicht in kwaliteiten, drijfveren, valkuilen en ontwikkelingsmogelijkheden van de leden van ons team?

New Human Management voegt op deze unieke wijze een nieuwe dimensie toe aan de wereld van bestuur en toezicht.