Maar liefst 1 op de 5 van de medewerkers ervaart burn-out klachten. Als werkgever wil je er uiteraard alles aan doen om burn-out klachten zo laag mogelijk te houden binnen de organisatie. Uit onderzoek blijkt dat tevredenheid van de medewerkers direct verband houdt met goede prestaties. Als medewerkers overweldigd worden door stress kan dit ook grote gevolgen hebben voor de organisatie. Graag geven we je een aantal tips om de kant op burn-out binnen de organisatie te verlagen. 

Blijf communiceren

Blijf regelmatig met medewerkers communiceren. Helemaal nu we, nog steeds, veel teams hebben die (deels) thuis werken is het belangrijk om wel een connectie met elkaar te houden. plan wekelijkse team en 1 op 1 meetings in en plan deze ruim in. Zo houdt je contact met elkaar en weet iedereen wat er intern en op persoonlijk vlak speelt 

Beheer de werkdruk

Het is belangrijk dat de managers de werkdruk in de gaten houden bij de medewerkers. Taken moeten evenredig verdeeld worden binnen de teams en wanneer een medewerker aangeeft dat de werkdruk te hoog is, is  het de taak aan de manager om samen met de medewerker prioriteiten te stellen van de werkzaamheden en, indien nodig, werk weg te halen en onder te verdelen bij het team. 

Zorg ervoor dat medewerkers zich op hun gemak voelen om grenzen te stellen

Sommige werknemers vinden het moeilijk om werk te weigeren of om verlenging van de deadline te vragen als ze veel te doen hebben. Ze denken misschien zelfs dat ze problemen kunnen krijgen met hun managers als ze weigeren een taak op zich te nemen. Wanneer medewerkers op maximale capaciteit werken en extra werk krijgen, moeten ze zich veilig voelen om ‘nee’ te zeggen en hun managers om steun te vragen.

Bied flexibele werktijden aan

We leven niet meer in een tijd dat iedereen vast van 9 tot 17 uur werkt. Medewerkers stellen ook hoge prioriteit aan andere zaken die wellicht binnen die uren vallen, denk bijvoorbeeld aan het ophalen van de kinderen op school. Door flexibiliteit in werktijden aan te bieden draag je als werkgever ook bij aan het verbeteren van de balans tussen tussen het werk en privéleven van de medewerkers en daarmee verminder je de kans op stress en burn-out. 

Wees pro-teamwork

Mensen die solo werken hebben een grotere kans op stress of burn-out klachten. ze hebben immers het gevoel dat ze er altijd alleen voor staan. Door medewerkers te motiveren om in teams te werken verklein je de kans op dit gevoel en dus ook de kans op stress en burn-out klachten. 

Zorg voor ondersteuning voor het omgaan met burn-out op het werk

Wellicht heb je al veel maatregelen genomen om een burn-out te voorkomen, maar het is onvermijdelijk dat een deel van de medewerkers toch stress ervaart. Dit is oké, omdat mensen een verschillende veerkracht hebben, en soms wordt een burn-out aangewakkerd door problemen in hun persoonlijke leven. Bespreek met de HR-afdeling welke hulpmiddelen moeten worden ontwikkeld en beschikbaar moeten worden gesteld voor mensen die last hebben van een burn-out op het werk. Denk hierbij aan hulplijnen voor de geestelijke gezondheidszorg, hulpprogramma’s, contacten met therapeuten en regelingen voor verminderde werkdruk. Niet de juiste contacten? New Human Management heeft een team van specialisten in coaching en therapie en helpt hier graag bij. 

Introduceer ‘mental health’ days 

Eens per jaar is het Mental Health day, maar dat is natuurlijk niet voldoende om ook echt actief aan geestelijke gezondheid  te werken. Ooit wel eens nagedacht over het aanbieden van een mental health days? Dit zijn vrije dagen die werknemers kunnen opnemen, zonder dat er vragen worden gesteld. Deze kunnen ze inzetten wanneer ze even en moment nodig hebben om te ontspannen.

Moedig aan om vakantiedagen volledig te benutten

Moedig werknemers aan om alle vakantiedagen volledig te benutten. Veel medewerkers benutten niet alle vakantiedagen. Een paar dagen overhevelen naar het volgende jaar is niet erg, maar het moeten er niet te veel worden. Rust is belangrijk. Zie je dat een medewerker maar door gaat? Attendeer deze dan op het benutten van de vrije dagen. 

Beloon succes

Erkenning voor hard werken en goede prestaties is heel belangrijk. Wees eerlijk zijn in het geven van complimenten. Geef ook geen overvloed aan complimenten, zodat het nog wel authentiek blijft. 

Geef een goede beloning bij jaarlijkse beoordelingen en geef ook een beoordeling over het volledige jaar en pak niet alleen laatste momenten of voorvallen.

We hopen dat jullie met deze tips het stress-level op de werkvloer binnen de organisatie weer wat omlaag kunnen brengen. Voor een echt effectieve en efficiënte aanpak om ziektegevallen binnen de organisatie te verlagen staan onze ervaren coaches voor je klaar.