UW ORGANISATIE ONTWIKKELEN DOOR HET BESTE UIT MENSEN TE HALEN?

Ook oog hebben voor het onzichtbare: het slimme onbewuste

Ons onbewuste stuurt ons gedrag, denken en gevoelens. Begrijpen wat er “onder water” speelt is essentieel. Bij New Human Management combineren we bedrijfskunde en dieptepsychologie. We halen het beste uit organisaties en individuen, bevorderen effectiviteit en identificeren oorzaken van ziekteverzuim.

Authentiek leiderschap

Bij New Human Management geloven we in de kracht van authentiek leiderschap dat in verbinding staat met duurzaamheid. Ons doel is om organisaties en managers te begeleiden bij het ontwikkelen van leiderschap dat voortkomt uit innerlijke kracht en gericht is op duurzame ontwikkeling van alle stakeholders. Wij streven naar een leiderschap dat niet alleen dienstbaar is aan de omgeving, maar ook het individu verbindt met het collectief en innerlijke waarden in lijn brengt met de externe realiteit.

(H)erken de organisatiecultuur en -natuur

Een organisatie is meer dan een geschreven missie, visie en functies. Het is een samenspel van individuen, teams en belangengroepen met hun eigen drijfveren en energie. Dit noemen we de organisatienatuur, die de cultuur en dagelijkse praktijk beïnvloedt.

De natuur-/cultuuranalyse is waardevol voor werving, matching, ontwikkelpotentieel en managementontwikkeling. Het integreert natuur en cultuur, bevordert transparante ontwikkeling en stimuleert “harde” indicatoren zoals omzet en klanttevredenheid.