UW ORGANISATIE ONTWIKKELEN DOOR HET BESTE UIT MENSEN TE HALEN?

AANGENAAM. WIJ ZIJN NEW HUMAN MANAGEMENT

Ook oog hebben voor het onzichtbare:
het slimme onbewuste

Waarom reageren mensen op een bepaalde manier, is er een sfeer voelbaar in een teamsessie, past niet iedereen in de organisatie, worden beslissingen genomen of worden keuzes gemaakt? Het antwoord is simpel: ons onbewuste stuurt ons gedrag, ons denken en onze gevoelens. Het heeft een verwerkingscapaciteit die ongeveer 200.000 keer zo groot is als die van het bewustzijn. Net als een ijsberg maar voor 10% boven water zichtbaar is en voor 90% onzichtbaar. Het is juist dat onzichtbare deel dat ons gedrag en resultaten in ons handelen beïnvloedt.

Begrijpen wat er “onder water” in het onderbewuste gebeurt, maakt dus een wezenlijk verschil. En stelt u in staat het beste uit uw organisatie, teams en individuen binnen uw organisatie te halen. Uit onderzoek blijkt dat mensen gelukkiger en effectiever zijn wanneer zij competenties ontwikkelen die passen bij hun persoonlijkheid en natuurlijke voorkeuren.

Naast het begeleiden van mensen in organisaties om los te komen van vaste denkpatronen en zich open te stellen voor hun wezenlijke drijfveren, onderzoeken we bijvoorbeeld waarom afdelingen of teams wel of niet goed functioneren binnen de organisatie, analyseren we wat nodig is om een bedrijf rendabel te maken, onderzoeken we of een beoogde transitie succesvol kan zijn en welke werknemers passen in de nieuwe situatie en brengen we de werkelijke oorzaak van het ziekteverzuim binnen de organisatie aan het licht. Steeds opnieuw bewegen we ons op het raakvlak tussen bedrijfskunde en dieptepsychologie.

Authentiek leiderschap

Meer dan ooit is het belangrijk om op zoek te gaan naar het type leiderschap dat past bij deze tijd en de toekomst. Wij noemen dat ook wel authentiek leiderschap: leiderschap vanuit onze innerlijke kracht gericht op duurzame ontwikkeling van alle stakeholders. Niet ten koste van onze omgeving, maar in dienst van onze omgeving en alle betrokkenen.

Wanneer we ons leiderschap afstemmen op onze natuur, zijn we in staat tot grote prestaties en verbinden we ons op een duurzame manier met ons diepste zelf en onze omgeving. Maar kunnen we ook het individu verbinden met het collectief en de buitenkant op de binnenkant afstemmen.

New Human Management begeleidt organisaties en managers bij het ontwikkelen van authentiek leiderschap.

(H)erken de
organisatiecultuur en -natuur

Een organisatie is meer dan een geschreven missie en visie, een strategie, een optelsom van competenties en functies (de organisatiecultuur). Iedere stakeholder, ieder team en iedere belangengroep heeft eigen drijfveren, bevlogenheid, energie en complexen. Dit niet direct zichtbare aspect noemen wij de organisatienatuur van een organisatie. De onderliggende organisatienatuur stuurt de organisatiecultuur aan en beïnvloedt de dagelijkse praktijk.

De natuur-/cultuur analyse kan voor diverse doeleinden worden ingezet zoals bijvoorbeeld bij werving en selectie, matching van individu en functie of organisatie, vaststellen ontwikkelpotentieel, management development et cetera.

​​Met de informatie uit de analyses kan het integratieproces tussen cultuur en natuur vorm worden gegeven en kan een transparante positieve en flexibele ontwikkeling worden ingezet. We meten zowel de bewuste als onbewuste kenmerken van een organisatie op verschillende gebieden. Het levert ontwikkelpotentieel op van de organisatie en de mensen die hierbinnen werken. Maar niet onbelangrijk kan het ook stimulerend werken voor het verder laten groeien van “hardere” indicatoren zoals omzet, resultaat, klanttevredenheid, marktaandeel et cetera.