VERANDERINGEN DUURZAAM VORMGEVEN?

AANGENAAM. WIJ ZIJN NEW HUMAN MANAGEMENT.

Wat wij doen?

Wij maken mensen en organisaties bewust van terugkerende patronen. Wij assisteren bij het duurzaam inzetten van veranderingen die de hele organisatie, een afdeling, team of individu betreffen. Wij gebruiken hiervoor een unieke bewezen aanpak op het snijvlak van bedrijfskunde en dieptepsychologie.

Het onbewuste (de zogenaamde “90% van de ijsberg die onder water is”) maken wij ook inzichtelijk én bespreekbaar. Pragmatisch, laagdrempelig, bewezen, onderbouwd, veilig en praktisch. Dit doen we door interventies op het gebied van onderscheidende assessments, coaching, training, opleiding en organisatieontwikkeling.

Opleiding en training

Experimenteren, uitwisselen en reflecteren

Onze trainingen worden gegeven door ervaren professionele trainers. Hierbij volgen we een cyclus waarin we een korte uitleg geven van theoretische concepten, oefenen in de praktijk en dan reflecteren we op deze ervaringen. De nadruk ligt hierbij op experimenteren, uitwisselen en reflecteren. We doen dit met vaart en gevarieerde werkvormen. De eigen leerwensen en praktijk staat centraal zodat het geleerde direct toe te passen is.

 

Praktisch

Een training heeft vooral effect wanneer je de aandacht richt op wat elke deelnemer nodig heeft voor zijn of haar volgende stap in zijn of haar ontwikkeling. Vandaar dat onze trainers op een coachende manier trainen en aansluiten bij de werkpraktijk van de deelnemers.

 

Transfer naar de praktijk

Uiteindelijk is het doel dat de training of coaching een zichtbaar resultaat oplevert in de praktijk. Vandaar dat we bij het ontwikkelen van elke training rekening houden met de 7 succesfactoren voor Transfer (ontwikkeld door Laura van den Ouden).  

 • Assessments

Onze unieke instrumenten bieden zicht op de natuurlijke talenten en mogelijkheden van medewerkers en organisaties. Hiermee zijn veranderingen mogelijk die recht doen aan de natuurlijke mogelijkheden. Hiermee wordt werken leuker, effectiever en duurzamer en is het gemakkelijker om gericht te ontwikkelen in coaching, training en-of organisatieontwikkeling. 

 • Wij zijn wereldwijd exclusief licentiehouder van CADT®, NCA®, NCAI® en RAPP® en geven opleidingen om met deze instrumenten te mogen werken. We hanteren hierbij een register van professionals en hanteren het systeem en eis van permanente educatie (PE). Op deze wijze garanderen wij de kwaliteit van de consultant. 

De door ons onder licentie gebruikte instrumenten geven in korte tijd zicht op de kern van mens en organisatie en maken een ontwikkeling mogelijk die recht doet aan de natuur van mensen. Het richt zicht op de onbewuste onderstroom die het zichtbare gedrag van mensen en processen, de cultuur en structuur, doorslaggevend beïnvloed. Deze natuur is de basis voor duurzame verandering en ontwikkeling. 

 

Toepasbaarheid van CADT® en NCA®

Deze tools worden gebruikt om:

 • Krachtenpatroon van individu en organisatie in beeld te brengen.
 • Cultuur en natuur van de organisatie vast te stellen.
 • Matchen van individu en organisatie.
 • Competentieanalyse & development op individueel niveau te definiëren

 

CADT® persoonlijkheidsprofiel

CADT® (Competence Analysis & Development Tool) is een revolutionair psychometrisch meetinstrument dat onbewuste patronen, talenten, valkuilen, ontwikkel mogelijkheden en kerncompetenties op een relatief eenvoudige wijze in kaart brengt.

 

Wat maakt de CADT®-meting uniek?

 

 • Evidence-based:  de meting is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.
 • Zeer snel:  in 10 minuten een volledig overzicht van je onbewuste patronen, talenten, valkuilen, ontwikkel mogelijkheden en kerncompetenties.
 • Echte verandering:  inzicht in je onbewuste factoren van succes, waardoor je een échte en gefundeerde verandering kunt realiseren.
 • Innerlijke drijfveren:  duidelijkheid over je aangeboren, je aangeleerde en je energie vretende kwaliteiten.
 • Heldere rapportage:  al je nieuwe inzichten gebundeld in een heldere rapportage.

Coaching

 

Praktische maar diepgaande coaching met verschillende specialisaties

 • Executive coaching
 • Teamcoaching
 • Burn-out herstelbegeleiding
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Leiderschapsontwikkeling
 • Outplacement

Onze visie op coaching

“Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:

 • bewustwording en persoonlijke groei
 • het vergroten van zelfvertrouwen en
 • het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Onze coaching aanpak

In onze coaching brengen wij mens en organisatie in contact met wat hen werkelijk drijft en helpen hen bewust te worden van patronen. Dit vergroot zelfkennis, natuurlijk leiderschap en zelfvertrouwen om duurzame keuzes te maken. Hiermee helpen we resultaat en zingeving op elkaar af te stemmen.

Onze coaching richt zich mede op het exploreren en benutten van onbewuste mogelijkheden om zo vanuit ontspannen succesvol te kunnen zijn. Veel van ons gedrag wordt aangestuurd door ons onbewuste. Kennis en exploratie van het onbewuste maakt het mogelijk om effectief gedrag te ontwikkelen dat aansluit bij wie we echt zijn. De zoektocht naar wie we echt zijn geeft creativiteit en maakt dat we congruent gedrag kunnen ontwikkelen. Dit geeft energie en maakt ons authentiek. Dit maakt het mogelijk om duurzaam succesvol te zijn en onze talenten optimaal te benutten. Hiermee kunnen we beter aansluiten bij onze omgeving en relaties ontwikkelen waarin er meer verbinding en communicatie mogelijk is. Dit maakt samenwerken leuker en effectiever.

In onze coachingstrajecten gebruiken we effectieve instrumenten die in korte tijd een beeld geven van de natuurlijke voorkeuren en ontwikkelingsmogelijkheden van onze cliënten. Ook wordt zichtbaar welke competenties en welk gedrag passend is bij de persoonlijkheid en welke competenties zorgen voor energieverlies. Het geeft snel zicht op onbewuste patronen, talenten, valkuilen, ontwikkelmogelijkheden en kerncompetenties.

Fases

We werken aan bewustwording, de verbinding met jezelf in relatie tot je omgeving en concrete handvatten en technieken voor het maken van nieuwe keuzes en het beoefenen ervan in de praktijk. Vaak doorloopt dit proces te volgende fasen:

 • Bewustwording
 • Acceptatie
 • Transformatie
 • Integratie

In samenhang hiermee staan we ook stil bij de persoonlijke ontwikkelingsthema’s, patronen en factoren die een verdere ontwikkeling mogelijk belemmeren. De gesprekken zijn er mede op gericht om het inzicht in en bewustzijn van deze belemmeringen te verdiepen en deze waar mogelijk weg te nemen.

Organisatie ontwikkeling

Onze visie en onderscheidende integrale aanpak

Organisatie ontwikkeling vraagt vrijwel altijd om gedragsverandering zo is onze ervaring. Wij ontwikkelen organisaties door inhoud en betekenis te verbinden en te integreren met denken en voelen. Wij zijn van mening dat deze uitdaging één van de belangrijkste veranderkundige thema’s vormt voor organisaties in deze tijd. Onze interventies zijn gericht op de rol van emoties en de onderstroom bij organisatieverandering. Wij zorgen voor een duurzame verandering die breed gedragen wordt door hetgeen dat normaliter onderhuids gebeurt bespreekbaar te maken.

 

Aandacht voor de organisatienatuur

Naast aandacht voor gangbare bedrijfskundige thema’s als strategie, structuur, financiële organisatie, leiderschap hebben we bij New Human Management ook veel aandacht voor de natuur van de organisatie. De natuur van de organisatie gaat over het onbewuste, motivatie, drijfveren, bezieling, de onderstroom. Met andere woorden: alles wat er voelbaar aanwezig is, maar wat niet direct te controleren, sturen en cognitief te grijpen is. Het is deze natuur die een doorslaggevende rol speelt in het succes en de ontwikkeling van de organisatie.

De dieptepsychologie doet al 140 jaar onderzoek naar het onbewuste. Kennis, ervaringen en concepten uit deze stroming gebruiken wij als aanvulling op bestaande bedrijfskundige interventies. Dit vormt een unieke aanpak. Het is namelijk de natuur die stuurvoorrang heeft bij de ontwikkeling van mensen en organisaties. Zicht op deze natuur geeft zicht op schaduwdelen, onbewuste talenten, allergieën en projecties, klantrelaties, commerciële vaardigheden en veel andere organisatiethema’s. Het geeft tevens zicht op wat er op deze gebieden mis kan gaan en wat hieraan te doen is. New Human Management werkt met unieke tools en interventies waardoor het als organisatie mogelijk wordt te ontwikkelen op een natuurlijke, duurzame, effectieve en evenwichtige wijze.

Wilt u ook aan de slag met de natuurlijk ontwikkeling van uw organisatie? Neem gerust contact met ons op.