Familiebedrijven

Familiebedrijven, zo geeft de universiteit van Nyenrode aan, onderscheiden zich van andere bedrijven door de interactie tussen het bedrijfs-, eigendoms- en familiesysteem. De kracht hiervan zit in het langetermijnperspectief, de betrokkenheid van een stabiele groep eigenaren, de binding tussen familie en personeel, de sterke regionale binding, de snelle besluitvorming en de hoge solvabiliteit.

Er zijn ook uitdagingen voor familiebedrijven. Het is vaak lastiger een goede balans te vinden tussen de familie-, bedrijfs-, en eigenarenbelangen. Maar ook de gebrekkige communicatie tussen familieleden en de kans op rolconflicten, de bedrijfsoverdracht en goed bestuur spelen me. De betrokkenheid van, en dynamiek tussen, familieleden zorgt vaak voor een sterke organisatie met een eigen unieke identiteit. Echter, zo is ons veelal gebleken, is dat ook direct de zwakte. In veel gevallen leidt interne spanning tot onrust en een onveilige werksfeer. Zeker in deze tijd van arbeidskrapte is het juist wenselijk nieuwe talentvolle werknemers in een aangename positieve dynamiek te ontvangen en talenten te laten ontplooien. Het is van groot belang een helder beeld te schetsen wie wat doet binnen de organisatie en welke rol en taken familieleden op zich nemen. Dit is tevens belangrijk voor zowel bestaand als nieuw personeel.

Samen werken aan de continuïteit en (door)ontwikkeling van de organisatie door het beste uit mensen te halen?

In onze aanpak benoemen wij een aantal speerpunten die ook voor familiebedrijven zeer relevant zijn:

 • Ook oog hebben voor het onzichtbare: het slimme onbewuste
 • Authentiek leiderschap
 • (h)erken de cultuur en natuur van de organisatie

New Human Management heeft ruime praktijkervaring in diverse hoedanigheden in en met familiebedrijven. Wij maken hetgeen onbesproken of onopgemerkt blijft bespreekbaar. Wij zijn dan ook een passende gesprekspartner voor familiebedrijven om samen de uitdagingen het hoofd te bieden.

Voor wie is dit interessant?

Wij bieden diverse tools aan voor familiebedrijven en haar stakeholders, zoals:

 • Bank (financierder)
 • Private equity investeerders
 • Accountantskantoren
 • Aandeelhouder(s)
 • Raad van Commissarissen (RvC)
 • Raad van Toezicht (RvT)
 • Raad van Advies (RvA)

Vragen die wij zoal ontvangen?

Een aantal voorbeelden van vragen en thema’s die wij vanuit familiebedrijven reeds ontvangen hebben:

 • Hoe definiëren we een duidelijke (en gedragen) koers?
 • Hoe maken we helder wat de rol van familieleden is binnen de organisatie en hoe krijgen we dit gedragen door het managementteam?
 • Hoe geef ik mijn opvolging zorgvuldig vorm?
 • Hoe haal ik talent binnen en hoe houden we deze vast?
 • Hoe zorg ik voor een veilige cultuur?
 • Hoe kunnen we een balans vinden tussen familieleven en professioneel leven?
 • Hoe kunnen we innovatiever worden?
 • Hoe kunnen we nieuwe markten aanboren?
 • Hoe kunnen we de juiste mensen op de juiste posities zetten?
 • Hoe pas ik schoonfamilie in in mijn organisatie?
 • Hoe behoud ik mijn religieuze identiteit in de ontwikkeling van mijn organisatie?

NHM heeft hiervoor diverse tools en interventies voorhanden.