Organisatie Ontwikkeling

Onze visie en onderscheidende integrale aanpak

Organisatie ontwikkeling vraagt vrijwel altijd om gedrachtsverandering zo is onze ervaring. Wij ontwikkelen organisaties door inhoud en betekenis te verbinden en te integreren met denken en voelen. Wij zijn van mening dat deze uitdaging één van de belangrijkste veranderkundige thema’s vormt voor organisaties in deze tijd. Onze interventies zijn gericht op de rol van emoties en de onderstroom bij organisatieverandering. Wij zorgen voor een duurzame verandering die breed gedragen wordt door hetgeen dat normaliter onderhuids gebeurt bespreekbaar te maken.

Aandacht voor de organisatienatuur

Naast aandacht voor gangbare bedrijfskundige thema’s als strategie, structuur, financiële organisatie en leiderschap hebben wij bij New Human Management ook veel aandacht voor de natuur van de organisatie. De natuur van de organisatie gaat over het onbewuste, motivatie, drijfveren, bezieling en de onderstroom. Met andere woorden: alles wat er voelbaar aanwezig is, maar wat niet direct te controleren, sturen en cognitief te grijpen is. Het is deze natuur die een doorslaggevende rol speelt in het succes en de ontwikkeling van de organisatie.

De dieptepsychologie doet al 140 jaar onderzoek naar het onbewuste. Kennis, ervaringen en concepten uit deze stroming gebruiken wij als aanvulling op bestaande bedrijfskundige interventies. Dit vormt een unieke aanpak. Het is namelijk de natuur die stuurvoorrang heeft bij de ontwikkeling van mensen en organisaties. Zicht op deze natuur geeft zicht op schaduwdelen, onbewuste talenten, allergieën en projecties, klantrelaties, commerciële vaardigheden en veel andere organisatiethema’s. Het geeft tevens zicht op wat er op deze gebieden mis kan gaan en wat hieraan te doen is. New Human Management werkt met unieke tools en interventies waardoor het als organisatie mogelijk wordt te ontwikkelen op een natuurlijke, duurzame, effectieve en evenwichtige wijze.

Wil jij ook aan de slag met de natuurlijke ontwikkeling van uw organisatie? Neem gerust contact met ons op.