Coaching

Welke type coaching biedt New Human Management aan?

 • Praktische maar diepgaande coaching met verschillende specialisaties
 • Executive coaching
 • Teamcoaching
 • Burn-out herstelbegeleiding
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Leiderschapsontwikkeling
 • Outplacement

Onze visie op coaching

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:

 • Bewustwording en persoonlijke groei
 • Het vergroten van zelfvertrouwen en
 • Het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

 

Onze coaching aanpak

In onze coaching brengen wij mens en organisatie in contact met wat hen werkelijk drijft en helpen hen bewust te worden van patronen. Dit vergroot zelfkennis, natuurlijk leiderschap en zelfvertrouwen om duurzame keuzes te maken. Hiermee helpen we resultaat en zingeving op elkaar af te stemmen.
Onze coaching richt zich mede op het exploreren en benutten van onbewuste mogelijkheden om zo vanuit ontspannen succesvol te kunnen zijn. Veel van ons gedrag wordt aangestuurd door ons onbewuste. Kennis en exploratie van het onbewuste maakt het mogelijk om effectief gedrag te ontwikkelen dat aansluit bij wie we echt zijn. De zoektocht naar wie we echt zijn geeft creativiteit en maakt dat we congruent gedrag kunnen ontwikkelen. Dit geeft energie en maakt ons authentiek. Dit maakt het mogelijk om duurzaam succesvol te zijn en onze talenten optimaal te benutten. Hiermee kunnen we beter aansluiten bij onze omgeving en relaties ontwikkelen waarin er meer verbinding en communicatie mogelijk is. Dit maakt samenwerken leuker en effectiever.
In onze coachingstrajecten gebruiken we effectieve instrumenten die in korte tijd een beeld geven van de natuurlijke voorkeuren en ontwikkelingsmogelijkheden van onze cliënten. Ook wordt zichtbaar welke competenties en welk gedrag passend is bij de persoonlijkheid en welke competenties zorgen voor energieverlies. Het geeft snel zicht op onbewuste patronen, talenten, valkuilen, ontwikkelingsmogelijkheden en kerncompetenties.

 

Fases

We werken aan bewustwording, de verbinding met jezelf in relatie tot je omgeving en concrete handvatten en technieken voor het maken van nieuwe keuzes en het beoefenen ervan in de praktijk. Vaak doorloopt dit proces de volgende fasen:

 • Bewustwording
 • Acceptatie
 • Transformatie
 • Integratie

In samenhang hiermee staan we ook stil bij de persoonlijke ontwikkelingsthema’s, patronen en factoren die een verdere ontwikkeling mogelijk belemmeren. De gesprekken zijn er mede op gericht om het inzicht in en bewustzijn van deze belemmeringen te verdiepen en deze waar mogelijk weg te nemen.