Kennisintensieve organisaties (KIO)

Een kennisintensieve organisatie (KIO) is een organisatie waarin overwegend hooggekwalificeerde kenniswerkers actief zijn in het primaire proces. Een KIO heeft een typische bedrijfscultuur en -natuur en vraagt ook om passend leiderschap. De kenniswerker (professional) is veelal intern gedreven, identificeert zich primair met mede-professionals en met enige regelmaat minder met de organisatie waarvoor hij of zij werkt. Het behouden van talenten en professionals met expertise is, zeker in deze krappe arbeidsmarkt, zeer uitdagend.

Samen passende professionals duurzaam verbinden?

Het is cruciaal dat de professional over een aantal eigenschappen beschikt die aansluiten bij de cultuur en natuur van een organisatie. New Human Management brengt de talenten van een individu in kaart en toetst of deze matchen met de organisatie. Dit zorgt voor het duurzaam aantrekken van de juiste mensen en verbinding met de organisatie.

Voor wie is dit interessant?

Wij bieden diverse tools aan voor diverse soorten KIO en professionals, zoals als voorbeeld:

 • Consultancy kantoren
 • Advocatenkantoren
 • Notariskantoren
 • Adviesbureaus
 • Onderwijsinstellingen
 • Engineeringbureaus
 • Zorginstellingen
 • Ziekenhuizen
 • Medische maatschappen
 • Laboratoria

Vragen die wij zoal ontvangen?

Een aantal voorbeelden van vragen van KIO die wij ontvangen hebben:

 • Hoe kunnen talenten (en dus kennis en capaciteit) behouden worden?
 • Welke eigenschappen (soft skills) zijn bij een wervingstraject relevant?
 • Hoe creëren we meer plezier in het werk, teamdynamiek en samenwerking?
 • Hoe kunnen we een optimaal klimaat creëren waarin leervermogen, leerbereidheid en leercondities optimaal zijn afgestemd op de taakstelling, arbeidsmotivatie en autonomie van kenniswerkers?
 • Hoe kunnen we onze kenniswerkers helpen om meer plezier en succes te hebben in het commerciële proces?

NHM heeft hiervoor diverse tools en interventies (bijvoorbeeld training en-of coaching) voorhanden en helpt zo bij het duurzaam verbinden van passende professionals aan de kennisintensieve organisatie.

‘New Human Management helpt passende professionals en talenten duurzaam te verbinden’